Sporoči potrebo

Pomembno vlogo pri zadovoljevanju vseh vrst potreb v lokalnem okolju imajo tudi nevladne organizacije (društva, zasebni zavodi, ustanove). Prepoznava lokalnih potreb, potreb občanov in občank, lokalnega okolja, je pomembna za vse, ki si prizadevamo za razvoj lokalne skupnosti. Le sodelovanje med nami lahko tisto, ki naredi lokalno okolje, skupnost močnejšo in boljšo.

Izhodiščna vprašanja za sporočanje potreb:

  • Kaj manjka oz. je potrebno izboljšati v vašem kraju ali v vaši občini?
  • Na kakšen način nasloviti potrebo in v sodelovanju s kom?
  • Poznate dobro prakso iz sosednje občine in jo želite prenesti v vaše lokalno okolje?

 

Bodite jasni in glasni. Sporočite, kaj občani in občanke potrebujete ter kje vidite možnost za izboljšanje razvoja nevladnih organizacij in sodelovanja s samo lokalno skupnostjo.


Pred izpolnjevanjem obrazca vas prosimo, da se seznanite  z informacijami o varovanju vaših osebnih podatkov in komunikacijskimi pravili sodelovanja.


 


Vnesi kratek opis prepoznane potrebe. Opis omejite na okvirno 1.000 znakov.
Neobvezno lahko dodate sliko.
Na katere občine/mesta se oddana potreba nanaša? Izberete lahko več občin/mest. V primeru, da se oddana potreba nanaša tudi na občine, ki niso omenjene na seznamu, jih vpišite v okence pod seznamom.
Vpišite datum oddaje.
Vpišite elektronsko pošto.
Vpišite vaše ime in priimek. Vnos podatka ni obvezen.
Vpišite nevladno organizacijo. Vnos podatka ni obvezen.