Večja vključenost NVO v projekte Partnerstva LAS Zasavje

Objavljeno 12.05.2021


Za večji obseg vključevanja nevladnih organizacij v lokalna razvojna partnerstva in črpanje sredstev na javnih pozivih Partnerstva LAS Zasavje se predlaga da:

-   da se v 5. javni poziv vključiti določilo glede rezervacije 10% sredstev od celotne kvote razpoložljivih na EKSRP za prijavo operacij za manjše projekte društev in drugih nevladnih organizacij;

-  da se spremeni minimalna vrednost operacije pod 5.000€, da bi se lahko lažje prijavljala tudi društva in druge nevladne organizacije, ki imajo težavo zalaganja sredstev za velike projekte.

Oba predloga sta izvedljiva in v skladu z Uredbo CLLD. S tem bi nevladnim organizacijam omogočili večjo vključenost in lažje črpanje sredstev saj imajo trenutno težave zaradi zalaganja sredstev in zagotavljanja lastne udeležbe. Ob manjših projektih in dejstvu, da običajno njihovi projekti ne omogočajo zaposlitev težko konkurirajo prijaviteljem iz javnega in gospodarskega sektorja.