Litijski šport in rekreacija …

Objavljeno 10.03.2021


V občini Litija pogrešamo strategijo športa, ki bi občanom in občankam nudila boljše pogoje aktivnega preživljanja prostega časa. Na večih podorčjih je potrebno več posluha:

  • pasivnost društev in klubov, ki ne čutijo potrebe po povezovanju in združevanju
  • manjko atletske steze oz. športnega parka
  • primanjkuje otroških igrišč in urejenost obstoječih;
  • smo ena izmed redkih občin brez kolesarskega poligona
  • nove sprehajalne poti (ob Savi, Sitarjevec,…), učne pot oz. trim steze in obnavljanje obstoječih sprehajalnih poti (npr. učna pot Svibno,…)
  • pogrešamo zunanje fitnes naprave
  • urejene kolesarske poti
  • možnost izposoje koles
  • ureditev parka s pripadajočimi površinami za rekreacijo za vsa starostna obdobja

Teh nekaj naštetih področij smatramo kot osnovni pogoj, da se lahko dvigne kultura, zavest in potreba po gibanju in s tem dvigne kvaliteta bivanja v občini.

Kaj pa menite drugi? Podpirate pobudo? Komentirajte in delite!