Litijski šport in rekreacija …

V občini Litija pogrešamo strategijo športa, ki bi občanom in občankam nudila boljše pogoje aktivnega preživljanja prostega časa. Na večih podorčjih je potrebno več posluha: