Občina Zagorje ob Savi v letu 2022

Objavljeno 28.09.2023
Vir: Ajpes, ERAR, Občina Zagorje ob Savi, SURS


Občina Zagorje ob Savi za sofinanciranje projektov in programov, ki jih v občini oziroma za občane izvajajo nevladne organizacije namenja vsako leto (zajeta so leta 2014 dalje) povprečno 6,76 odstotkov proračuna. V letu 2021 pa so namenili le 5,22 odstotek.  

Leta 2021 je bilo v občini registriranih 196 nevladnih organizacij (180 društev, 13 zavodov in 3 ustanove). Čeprav je do leta 2017 zaznati trend upada rasti registriranih nevladnih organizacij v občini in  števila prebivalcev, pa se v letu 2018 krivulja rahlo dvigne. Leta 2019 je bilo tako v občini registriranih 12,17 NVO na 1000 prebivalcev, potem pa je spet malo padlo. V letu 2021 je bilo registriranih 11.97 NVO na 1000 prebivalcev. Na ravni Slovenije je ta delež 12,17 NVO na 1000 prebivalcev.