Občina Trbovlje v letu 2022

Objavljeno 28.09.2023
Vir: Ajpes, ERAR, Občina Trbovlje, SURS


Občina Trbovlje za sofinanciranje projektov in programov, ki jih v občini oziroma za občane izvajajo nevladne organizacije namenja vsako leto (zajeta so leta 2014 dalje) povprečno 4,22 odstotkov proračuna. V letu 2021 je bil delež pročuna namenjen nevladnim orgnaizacijam 4,49 odstotka.  

Leta 2021 je bilo v občini registriranih 167 nevladnih organizacij (154 društev in 13 zavodov). Do leta 2020 se kaže upad deleža registriranih nevladnih organizacij v občini glede na število prebivalcev, po tem pa je zaznati rahlo rast. Leta 2020 je bilo tako v občini registriranih 10,24 NVO na 1000 prebivalcev, v letu 2021 pa 10.42.. Na ravni Slovenije je ta delež 12,83 NVO na 1000 prebivalcev.