Občina Hrastnik v letu 2022

Objavljeno 28.09.2023
Vir: Ajpes, ERAR, Občina Hrastnik, SURS


Občina Hrastnik za sofinanciranje projektov in programov, ki jih v občini oziroma za občane izvajajo nevladne organizacije namenja vsako leto (zajeta so leta 2015 dalje) povprečno 5.11 odstotkov proračuna. V letu 2021 pa je bilo namenjenih več, 5,61 odstotka. 

Leta 2021 je bilo v občini registriranih 88 nevladnih organizacij (86 društev in 2 zavoda). Če se je v letu 2017 zaznal trend rasti registriranih nevladnih organizacij v občini, se je krivulja v letu 2018 obrnila navzdol, se  v letu 2019 spet obrnila na vzgor, a se od leta 2020 spet obrnila navzdol. Leta 2021 je bilo tako v občini registriranih 9,63 NVO na 1000 prebivalcev.  Na ravni Slovenije je ta delež 12,80 NVO na 1000 prebivalcev.