Občina Zagorje ob Savi v letu 2019

Objavljeno 01.03.2021
Vir: Ajpes, ERAR, Občina Zagorje ob Savi, SURS


Občina Zagorje ob Savi za sofinanciranje projektov in programov, ki jih v občini oziroma za občane izvajajo nevladne organizacije namenja vsako leto (zajeta so leta 2014 dalje) povprečno 6,53 odstotkov. V letu 2019 so namenili kar 7,68 odstotek sredstev proračuna.  

Leta 2019 je bilo v občini registriranih 200 nevladnih organizacij (186 društev, 11 zavodov in 3 ustanove). Čeprav je do leta 2017 zaznati trend upada rasti registriranih nevladnih organizacij v občini in  števila prebivalcev, pa se v letu 2018 krivulja rahlo dvigne. Leta 2019 je bilo tako v občini registriranih 12,17 NVO na 1000 prebivalcev,. Na ravni Slovenije je ta delež 12,17 NVO na 1000 prebivalcev.