Občina Trbovlje v letu 2019

Objavljeno 01.03.2021
Vir: Ajpes, ERAR, Občina Trbovlje, SURS


Občina Trbovlje za sofinanciranje projektov in programov, ki jih v občini oziroma za občane izvajajo nevladne organizacije namenja vsako leto (zajeta so leta 2014 dalje) povprečno 3,49 odstotkov. V letu 2019 je bil delež pročuna namenjen nevladnim orgnaizacijam najvežji, 4,10 odstotka.  

Leta 2019 je bilo v občini registriranih 160 nevladnih organizacij (150 društev in 16 zavodov). Kaže se upad deleža registriranih nevladnih organizacij v občini glede na število prebivalcev. Leta 2019 je bilo tako v občini registriranih 10,36 NVO na 1000 prebivalcev, kar je najmanj v zadnji treh letih. Na ravni Slovenije je ta delež 12,83 NVO na 1000 prebivalcev.