Občina Trbovlje

Objavljeno 11.09.2019
Vir: Ajpes, ERAR, Občina Trbovlje, SURS

Občina Trbovlje za sofinanciranje projektov in programov, ki jih v občini oziroma za občane izvajajo nevladne organizacije namenja vsako leto (zajeta so leta 2013 dalje) povprečno 3,62 odstotkov. V letu 2018 je bilo tako namenjenih 3,5 odstotka.  Zasavske občine za sofinanciranje dela nevladnih organizacij v povprečju namenijo 4,61 odstotkov sredstev proračuna. V letu 2018 so v povprečju namenile 5,18 odstotka sredstev proračuna.

Leta 2018 je bilo v občini registriranih 170 nevladnih organizacij (152 društev in 18 zavodov). Kaže se stagnacija deleža registriranih nevladnih organizacij v občini glede na število prebivalcev. Leta 2018 je bilo tako v občini registriranih 10,60 NVO na 1000 prebivalcev, kar je skoraj toliko kot na ravni regije (10,74). Na ravni Slovenije je ta delež 12,80 NVO na 1000 prebivalcev.