Občina Litija

Objavljeno 11.09.2019
Vir: AJPES, ERAR, Občina Litija, SURS

Občina Litija za sofinanciranje projektov in programov, ki jih v občini oziroma za občane izvajajo nevladne organizacije namenja vsako leto ( zajeta so leta od 2013 dalje) povprečno 4,15 odstotka sredstev proračuna. V letu 2018 je tako namenila 4,85 odstotkov. Povprečno zasavske občine namenjajo 4,61 odstotka sredstev.  V letu 2018 so v povprečju namenile 5,18 odstotka.

V letu 2018 je bilo v občini registriranih 161 nevladnih organizacij ( 153 društev, 5 zavodov in 3 ustanove). Kaže se trend upada števila NVO in rast števila prebivalcev.  Leta 2017 je bilo tako v občini 10,49 NVO na 1000 prebivalcev. V zasavski regiji je bilo registriranih 10,74 NVO na 1000 prebivalcev, na ravni Slovenije je pa ta delež  12,80.