Občina Litija v letu 2019

Objavljeno 01.03.2021
Vir: AJPES, ERAR, Občina Litija, SURS


Občina Litija za sofinanciranje projektov in programov, ki jih v občini oziroma za občane izvajajo nevladne organizacije namenja vsako leto ( zajeta so leta od 2013 dalje) povprečno 4,15 odstotka sredstev proračuna. V letu 2019 je tako namenila 4,57 odstotkov. 

V letu 2019 je bilo v občini registriranih 160 nevladnih organizacij ( 150 društev, 7 zavodov in 3 ustanove). Kaže se trend nihanja števila NVO in rast števila prebivalcev.  Leta 2019 je bilo tako v občini 10,42 NVO na 1000 prebivalcev. V zasavski regiji je bilo registriranih 10,81 NVO na 1000 prebivalcev, na ravni Slovenije je pa ta delež  12,83.