Občina Litija v letu 2022

Objavljeno 28.09.2023
Vir: AJPES, ERAR, Občina Litija, SURS


Občina Litija za sofinanciranje projektov in programov, ki jih v občini oz. za občane izvajajo nevladne organizacije namenja vsako leto (zajeta so leta od 2014 dalje) povprečno 4,63  odstotkov sredstev proračuna. V letu 2021 je namenila manj od povprečja, 4,15%.

V letu 2021 je bilo v občini registriranih 159 nevladnih organizacij (148 društev, 9 zavodov in 2 ustanovi). Kaže se trend nihanja števila NVO in rast števila prebivalcev. Leta 2021 je bilo tako v občini 10,10 NVO na 1000 prebivalcev. V zasavski regiji je bilo registriranih 10,66 NVO na 1000 prebivalcev, na ravni Slovenije je pa ta delež 12,83%.