Občina Hrastnik

Objavljeno 26.04.2019
Vir: Ajpes, ERAR, Občina Hrastnik

Občina Hrastnik za sofinanciranje projektov in programov, ki jih v občini oziroma za občane izvajajo nevladne organizacije namenja vsako leto (zajeta so leta 2013 dalje) povprečno 4,5 odstotkov. V letu 2018 je bilo tako namenjenih 4,28 odstotka. Kar 1,71 odstotka manj sredstev kot leto poprej. Zasavske občine za sofinanciranje delovanja in dela nevladnih organizacij v povprečju namenijo 4,61 odstotkov sredstev proračuna. V letu 2018 so v povprečju namenile 5,18 odstotka sredstev proračuna.

Leta 2017 je bilo v občini registriranih 91 nevladnih organizacij (89 društev in 2 zavoda). Kaže se trend rasti registriranih nevladnih organizacij v občini in upada rasti števila prebivalcev. Leta 2017 je bilo tako v občini registriranih 9,88 NVO na 1000 prebivalcev. V zasavski regiji je bilo registriranih 10,58 NVO na 1000 prebivalcev, na ravni Slovenije je ta delež 13,45 NVO na 1000 prebivalcev.