Občina Hrastnik v letu 2019

Objavljeno 01.03.2021
Vir: Ajpes, ERAR, Občina Hrastnik, SURS


Občina Hrastnik za sofinanciranje projektov in programov, ki jih v občini oziroma za občane izvajajo nevladne organizacije namenja vsako leto (zajeta so leta 2014 dalje) povprečno 4,66 odstotkov. V letu 2019 pa je bilo namenjenih kar 6,24 odstotka. 

Leta 2019 je bilo v občini registriranih 91 nevladnih organizacij (89 društev in 2 zavoda). Če se je v letu 2017 zaznal trend rasti registriranih nevladnih organizacij v občini, se je krivulja v letu 2018 obrnila navzdol, a  v letu 2019 spet obrnila na vzgor. Leta 2019 je bilo tako v občini registriranih 9,94 NVO na 1000 prebivalcev.  Slovenije je ta delež 12,80 NVO na 1000 prebivalcev.