Občina Hrastnik

Objavljeno 11.09.2019
Vir: Ajpes, ERAR, Občina Hrastnik, SURS

Občina Hrastnik za sofinanciranje projektov in programov, ki jih v občini oziroma za občane izvajajo nevladne organizacije namenja vsako leto (zajeta so leta 2013 dalje) povprečno 4,5 odstotkov. V letu 2018 je bilo tako namenjenih 4,28 odstotka. Kar 1,71 odstotka manj sredstev kot leto poprej. Zasavske občine za sofinanciranje delovanja in dela nevladnih organizacij v povprečju namenijo 4,61 odstotkov sredstev proračuna. V letu 2018 so v povprečju namenile 5,18 odstotka sredstev proračuna.

Leta 2017 je bilo v občini registriranih 90 nevladnih organizacij (88 društev in 2 zavoda). Če se je v letu 2017 zaznal trend rasti registriranih nevladnih organizacij v občini, se je krivulja v letu 2018 obrnila navzdol. Leta 2017 je bilo tako v občini registriranih 9,79 NVO na 1000 prebivalcev. V zasavski regiji je bilo registriranih 10,74 NVO na 1000 prebivalcev, na ravni Slovenije je ta delež 12,80 NVO na 1000 prebivalcev.