Občina Domžale

Objavljeno 24.04.2019
Vir: AJPES, ERAR in zaključni računi občine Domžale

Prikazani podatki kažejo, da občina Domžale za sofinanciranje projektov in programov, ki jih v občini oziroma za občaneizvajajo nevladne organizacije namenja vsako leto povprečno 5,5 odstotka vseh sredstev proračuna. 

V letu 2017 je bilo v občini registriranih 349 nevladnih organizacij, od tega jih je bilo 305 organiziranih kot društvo, 43 kot zavod in 1 ustanova. To predstavlja delež 9,79 NVO na 1000 prebivalcev. Delež na ravni države v letu 2017 je 13,02 NVO na 1000 prebivalcev.