Mestna občina Ljubljana

Podatki prikazujejo stanje nevladnega sektorja v mestni občini Ljubljana. Prikazani podatki kažejo, da mestna občina Ljubljana za sofinanciranje projektov in programov, ki jih v občini oziroma za občane izvajajo nevladne organizacije, namenja vsako leto povprečno 5,8 odstotka vseh sredstev proračuna.

V VIR: AJPES, ERAR in zaključni računi mestne občine Ljubljana

Občina Domžale

Podatki prikazujejo stanje nevladnega sektorja v občini Domžale. Prikazani podatki kažejo, da občina Domžale za sofinanciranje projektov in programov, ki jih v občini oziroma za občaneizvajajo nevladne organizacije namenja vsako leto povprečno 5,5 odstotka vseh sredstev proračuna.

V Vir: AJPES, ERAR in zaključni računi občine Domžale

Občina Grosuplje

Podatki prikazujejo stanje nevladnega sektorja v občini Domžale. Prikazani podatki kažejo, da občina Grosuplje za sofinanciranje projektov in programov, ki jih v občini oziroma za občane izvajajo nevladne organizacije, namenja vsako leto povprečno 7,6 odstotka vseh sredstev proračuna.

V VIR: AJPES, ERAR in zaključni računi občine Grosuplje

Občina Hrastnik

Podatki prikazujejo stanje nevladnega sektorja v občini Hrastnik Občina Hrastnik za sofinanciranje projektov in programov, ki jih v občini oziroma za občane izvajajo nevladne organizacije namenja vsako leto (zajeta so leta 2013 dalje) povprečno 4,5 odstotkov. V letu 2018 je bilo tako namenjenih 4,28 odstotka. Kar 1,71 odstotka manj sredstev kot leto poprej. Zasavske občine za sofinanciranje delovanja in dela nevladnih organizacij v povprečju namenijo 4,61 odstotkov sredstev proračuna. V letu 2018 so v povprečju namenile 5,18 odstotka sredstev proračuna.

V Vir: Ajpes, ERAR, Občina Hrastnik, SURS

Občina Kamnik

Podatki prikazujejo stanje nevladnega sektorja v občini Kamnik. Prikazani podatki kažejo, da občina Kamnik za sofinanciranje projektov in programov, ki jih v občini oziroma za občane izvajajo nevladne organizacije, namenja vsako leto povprečno 5,8 odstotka vseh sredstev proračuna.

V VIR: AJPES, ERAR in zaključni računi občine Kamnik

Občina Litija

Podatki prikazujejo stanje nevladnega sektorja v občini Litija. Občina Litija za sofinanciranje projektov in programov, ki jih v občini oziroma za občane izvajajo nevladne organizacije namenja vsako leto ( zajeta so leta od 2013 dalje) povprečno 4,15 odstotka sredstev proračuna. V letu 2018 je tako namenila 4,85 odstotkov. Povprečno zasavske občine namenjajo 4,61 odstotka sredstev. V letu 2018 so v povprečju namenile 5,18 odstotka.

V Vir: AJPES, ERAR, Občina Litija, SURS

Občina Logatec

Podatki prikazujejo stanje nevladnega sektorja v občini Logatec. Prikazani podatki kažejo, da občina Logatec za sofinanciranje projektov in programov, ki jih v občini oziroma za občane izvajajo nevladne organizacije, namenja vsako leto povprečno 6,6 odstotka vseh sredstev proračuna.

V VIR: AJPES, ERAR in zaključni računi občine Logatec

Občina Trbovlje

Podatki kažejo stanje nevladnega sektorja v občini Trbovlje Občina Trbovlje za sofinanciranje projektov in programov, ki jih v občini oziroma za občane izvajajo nevladne organizacije namenja vsako leto (zajeta so leta 2013 dalje) povprečno 3,62 odstotkov. V letu 2018 je bilo tako namenjenih 3,5 odstotka. Zasavske občine za sofinanciranje dela nevladnih organizacij v povprečju namenijo 4,61 odstotkov sredstev proračuna. V letu 2018 so v povprečju namenile 5,18 odstotka sredstev proračuna.

V Vir: Ajpes, ERAR, Občina Trbovlje, SURS

Občina Vrhnika

Podatki prikazujejo stanje nevladnega sektorja v občini Vrhnika. Prikazani podatki kažejo, da občina Vrhnika za sofinanciranje projektov in programov, ki jih v občini oziroma za občane izvajajo nevladne organizacije, namenja vsako leto povprečno 6,8 odstotka vseh sredstev proračuna.

V VIR: AJPES, ERAR in zaključni računi občine Vrhnika

Občina Zagorje ob Savi

Podatki prikazujejo stanje nevladnih organizacij v občini Zagorje ob Savi Občina Zagorje ob Savi za sofinanciranje projektov in programov, ki jih v občini oziroma za občane izvajajo nevladne organizacije namenja vsako leto (zajeta so leta 2013 dalje) povprečno 6,22 odstotkov. V letu 2018 so namenili kar 8,1 odstotek sredstev proračuna. Zasavske občine za sofinanciranje dela nevladnih organizacij v povprečju namenijo 4,61 odstotkov sredstev proračuna. V letu 2018 so v povprečju namenile 5,18 odstotka sredstev proračuna.

V Vir: Ajpes, ERAR, Občina Zagorje ob Savi, SURS