Občina Litija v letu 2022

Podatki prikazujejo stanje nevladnega sektorja v občini Litija. Občina Litija za sofinanciranje projektov in programov, ki jih v občini oz. za občane izvajajo nevladne organizacije namenja vsako leto (zajeta so leta od 2014 dalje) povprečno 4,63 odstotkov sredstev proračuna. V letu 2021 je namenila manj od povprečja, 4,15%.

V Vir: AJPES, ERAR, Občina Litija, SURS

Občina Hrastnik v letu 2022

Podatki prikazujejo stanje nevladnega sektorja v občini Hrastnik Občina Hrastnik za sofinanciranje projektov in programov, ki jih v občini oziroma za občane izvajajo nevladne organizacije namenja vsako leto (zajeta so leta 2015 dalje) povprečno 5.11 odstotkov proračuna. V letu 2021 pa je bilo namenjenih več, 5,61 odstotka.

V Vir: Ajpes, ERAR, Občina Hrastnik, SURS

Občina Trbovlje v letu 2022

Podatki kažejo stanje nevladnega sektorja v občini Trbovlje Občina Trbovlje za sofinanciranje projektov in programov, ki jih v občini oziroma za občane izvajajo nevladne organizacije namenja vsako leto (zajeta so leta 2014 dalje) povprečno 4,22 odstotkov proračuna. V letu 2021 je bil delež pročuna namenjen nevladnim orgnaizacijam 4,49 odstotka.

V Vir: Ajpes, ERAR, Občina Trbovlje, SURS

Občina Zagorje ob Savi v letu 2022

Podatki prikazujejo stanje nevladnih organizacij v občini Zagorje ob Savi Občina Zagorje ob Savi za sofinanciranje projektov in programov, ki jih v občini oziroma za občane izvajajo nevladne organizacije namenja vsako leto (zajeta so leta 2014 dalje) povprečno 6,76 odstotkov proračuna. V letu 2021 pa so namenili le 5,22 odstotek.

V Vir: Ajpes, ERAR, Občina Zagorje ob Savi, SURS