Občina Hrastnik v letu 2019

Podatki prikazujejo stanje nevladnega sektorja v občini Hrastnik Občina Hrastnik za sofinanciranje projektov in programov, ki jih v občini oziroma za občane izvajajo nevladne organizacije namenja vsako leto (zajeta so leta 2014 dalje) povprečno 4,66 odstotkov. V letu 2019 pa je bilo namenjenih kar 6,24 odstotka.

V Vir: Ajpes, ERAR, Občina Hrastnik, SURS

Občina Litija v letu 2019

Podatki prikazujejo stanje nevladnega sektorja v občini Litija. Občina Litija za sofinanciranje projektov in programov, ki jih v občini oziroma za občane izvajajo nevladne organizacije namenja vsako leto ( zajeta so leta od 2013 dalje) povprečno 4,15 odstotka sredstev proračuna. V letu 2019 je tako namenila 4,57 odstotkov.

V Vir: AJPES, ERAR, Občina Litija, SURS

Občina Trbovlje v letu 2019

Podatki kažejo stanje nevladnega sektorja v občini Trbovlje Občina Trbovlje za sofinanciranje projektov in programov, ki jih v občini oziroma za občane izvajajo nevladne organizacije namenja vsako leto (zajeta so leta 2014 dalje) povprečno 3,49 odstotkov. V letu 2019 je bil delež pročuna namenjen nevladnim orgnaizacijam najvežji, 4,10 odstotka.

V Vir: Ajpes, ERAR, Občina Trbovlje, SURS

Občina Zagorje ob Savi v letu 2019

Podatki prikazujejo stanje nevladnih organizacij v občini Zagorje ob Savi Občina Zagorje ob Savi za sofinanciranje projektov in programov, ki jih v občini oziroma za občane izvajajo nevladne organizacije namenja vsako leto (zajeta so leta 2014 dalje) povprečno 6,53 odstotkov. V letu 2019 so namenili kar 7,68 odstotek sredstev proračuna.

V Vir: Ajpes, ERAR, Občina Zagorje ob Savi, SURS