Dobrodošli v brezplačni aplikaciji Pametni glas nevladnih organizacij. Sodeluj in učinkoviteje vplivaj na pripravo in odločanje o lokalnih politikah ter življenje v lokalni skupnosti.


 


 

Namen brezplačne aplikacije Pametni glas nevladnih organizacij je podpora izvajanju civilnega dialoga na lokalni ravni, spodbujanje vključevanja javnosti v pripravo lokalnih politik in prepoznavanju oziroma zadovoljevanju nenaslovljenih oziroma neustrezno naslovljenih lokalnih potreb.  

Aplikacija bo  omogočala komentiranje in zbiranje podpore za posamezne pobude in potrebe.

Aplikacija predstavlja informacije o  štirih ključnih področjih vpetosti nevladnih organizacij v lokalni skupnosti:  javno sofinanciranje nevladnih organizacij na lokalni ravni, število nevladnih organizacij, civilni dialog in vključenost nevladnih organizacij v projekte LAS.  Zbrani statistični podatki prikazujejo stanje nevladnega sektorja in civilnega dialoga v izbrani občini, njegove spremembe oziroma napredek. Zbrani so podatki, ki so dostopni in najbolj zanesljivi. S podatki spremljamo razvoj sektorja v določenem časovnem obdobju, tj od leta 2013 (oziroma 2015) dalje. Projekt in podatki se trenutno osredotočajo na občine zasavske in osrednjeslovenske statistične regije, kjer so sedeži upravnih enot:

Zasavska regija:  Litija, Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik

Osrednjeslovenska regija:  Logatec, Vrhnika, Domžale, Kamnik, Ljubljana, Grosuplje

Brezplačna aplikacija je kot pilotni projekt nastala v sodelovanju treh nevladnih organizacij in gospodarske družbe: Stičišče NVO osrednje Slovenije, ZLHT – Regionalni center NVO, Inštitut za elektronsko participacijo in SmartIS city d.o.o.

Namenjena je nevladnim organizacijam, lokalnim skupnostim, občankam in občanom oziroma vsem, ki jim ni vseeno za razvoj nevladnih organizacij, za ritem in kvaliteto življenja v lokalni skupnosti.

Aplikacija je trenutno v testni (beta) fazi in se bo postopno dopolnjevala.

Trajanje projekta: od 1.11.2015 do 30.9.2019.


 


Informacija o varovanju osebnih podatkov in komunikacijska pravila

 

1.  Varovanje osebnih podatkov

Vaše osebne podatke ( elektronski naslov, morebitno ime in priimek ) spoštujemo in jih bomo pri Stičišču NVO osrednje Slovenije in ZLHT - Regionalnem centru NVO skrbno varovali. Uporabljali jih bomo izključno le za komunikacijo glede vaše oddane pobude oziroma sporočene potrebe in jih ne bomo delili s tretjimi osebami, razen če bi to od nas zahteval zakon.

Vaš elektronski naslov potrebujemo, da vam lahko odgovorimo na vašo podano pobudo oziroma predlog. Posameznik lahko vpiše tudi ime in priimek, vendar ta podatek ni obvezen.

S potrditvijo teh pravil o obdelavi osebnih podatkov soglašate z obdelavo in varovanjem vaših osebnih podatkov. Svojo privolitev, ki ste jo podali tako, da ste odkljukali za to namenjeno mesto na obrazcu, lahko kadar koli prekličete. Prosimo, da nam to sporočite na info@consulta.si.

Rok hrambe vašega elektronskega naslova, morebitnega imena in priimka je  odvisen od postopka, ki ureja hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva.

Zavod Inštitut za elektronsko participacijo in SmartIS city d.o.o. imata vlogo t. i. »pogodbenega obdelovalca« oziroma »obdelovalca« osebnih podatkov. Kot projektna partnerja  sta zavezana, da se vaš elektronski naslov in morebiten ime in priimek uporablja izključno za namen komunikacije glede sporočenih potreb oziroma oddanih pobud ter da zagotavljata varstvo osebnih podatkov v skladu z vsakokratnimi veljavnimi predpisi in našimi navodili.

Vsak posameznik, katerega osebne podatke obdelujemo, ima pravico do informacije ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, njihovim popravkom ter v primeru pogojev, kot so določeni  z veljavnimi predpisi, tudi pravico do izbrisa, do omejitve obdelave teh podatkov in do njihove prenosljivosti.

Če menite, da je na naši spletni strani v zavihku Pametni glas / v aplikaciji objavljen vaš osebni podatek (npr. ime, elektronski naslov) in za to ni ustrezne podlage, nam to prosim sporočite na info@consulta.si ali preko telefona  na 01/ 3209 484, 059/ 927 619.

Vsak posameznik ima pravico do vložitve pritožbe na obdelavo njegovih osebnih podatkov pri Informacijskemu pooblaščencu, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Preko info@consulta.si ali 01/3209-484, 059 927 smo dosegljivi za vsa vaša morebitna vprašanja glede varstva vaših osebnih podatkov v naši organizaciji.

Stičišče NVO osrednje Slovenije (zanj Društvo za podporo civilne družbe), Ulica Franca Mlakarja 46, 1000 Ljubljana; kontaktna oseba: Tjaša Bajc

ZLHT Regionalni center NVO (Zanj Društvo za razvoj in varovanje Geossa), Vače 10, Vače; kontaktna oseba: Petra Cilenšek

 

2.Objavljanje potreb in pobud

Uporabniki/ce aplikacije Pametni glas nevladnih organizacij (v nadaljevanju aplikacija) sporočajo in podajajo verodostojne, smiselne in razumljive potrebe in pobude, ki izhajajo iz njihove zaznave konkretnih situacij v lokalnem okolju, v katerem živijo, oziroma temeljijo na podatkih in kazalnikih posameznih občin, ki so prikazani v aplikaciji.

 

3. Opisi potreb in pobud

Opisi objavljenih potreb in pobud s strani uporabnikov/c aplikacije lahkoobsegajo največ . 1500 znakov. Dodatne informacije naj uporabniki/ce priložijo v pisni ali slikovni obliki kot priponko k obrazcu za sporočanje pobud in potreb.

 

4. Vključevanje potreb in pobud v odločanje na lokalni ravni

Uporabnik/ca aplikacije izpolni obrazec za sporočanje potreb ali podajanje pobud. Izpolnjen obrazec prejme moderator aplikacije, ki preveri ustreznost podane potrebe ali pobude v skladu s komunikacijskimi pravili. Ustrezno izpolnjene obrazce bo moderator v roku dveh dni posredoval Stičišču NVO osrednje Slovenije oz. ZLHT Regionalnemu centru NVO in o tem obvestil uporabnika/co. Stičišče oz. ZLHT bo uporabniku/ci v čim krajšem času posredovalo povratno sporočilo z informacijami v zvezi z njegovo pobudo ali potrebo. Povratno sporočilo bo vključevalo informacijo o tem, na kakšen način udejanjiti potrebo oz. pobudo in nadaljnje korake. Neustrezne potrebe ali pobude, ki bodo kršila komunikacijska pravila, bo moderator zavrnil in o tem obvestil uporabnika/ce ter obrazec arhiviral v skladu s pravili aplikacije o varovanju osebnih podatkov.

 

5. Omenjanje javnih oseb oz. drugih uporabnikov

V primeru, da uporabniki/ce v opisu  pobude ali potrebe vključijo vsebino ali trditev, ki je povezana z javno osebo ali z drugim uporabnikom/co aplikacije,  morajo pri tem navesti vir vsebine ali trditve oz. jo utemeljiti..

 

6. Navajanje vsebin drugih

Uporabniki/ce aplikacije upoštevajo splošna pravila navajanja avtorstva, citiranja in povzemanja.

 

7. Prepoved izražanja nestrpnosti in sovražnega govora

V aplikaciji Pametni glas nevladnih organizacij je prepovedano izražanje katerekoli oblike nestrpnosti ali sovražnega govora. Prepovedano je nadlegovanje, ogrožanje, poniževanje in osebno napadanje drugih uporabnikov/c aplikacije.

 

8. Vljudno in kulturno komuniciranje

Uporabniki/ce aplikacije upoštevajo načela vljudnega in kulturnega komuniciranja. Pri tem se izogibajo žaljivemu in jeznemu pisanju, osebnim konfliktom, napadanju, neutemeljenemu argumentiranju ter nestrinjanju z drugimi uporabniki za vsako ceno. .

 

9. Javnost potreb in pobud

Vse posredovane potrebe in pobude s strani uporabnikov/ic aplikacije so objavljene in javno dostopne na spletni povezavi http://www.consulta.si/dejavnosti/pametni-glas oziroma https://pametniglas.nvo.si in v mobilni aplikaciji Pametni glas.

 

10. Moderiranje

Moderiranje aplikacije Pametni glas nevladnih organizacij, katerega zagotavlja Inštitut za elektronsko participacijo, se nanaša na presojo primernosti objavljenih vsebin na podlagi komunikacijski pravilza uporabnike/ce. Moderator bo uporabnika/co, ki bo kršil/a pravila ali uporabljal aplikacijo v nasprotju s pravili, najprej opozoril. Ob naslednji kršitvi bo moderator uporabniku/ci omejil ali onemogočil dostop do komunikacijskega dela aplikacije.

 


 
Kontaktne informacije

 Stičišče NVO osrednje Slovenije (ga. Tjaša Bajc)

podatki, spremljanje in civilni dialog

E: tjasa.bajc@consulta.si

T: 01 3209 484

N: Vojkova 63, Ljubljana


 ZLHT – Regionalni center NVO (ga. Petra Cilenšek)

podatki, spremljanje in civilni dialog

E: petra.cilensek@consulta.si

T: 059 927 619

N:Ponoviška cesta 12, Litija


 Inštitut za elektronsko participacijo (mag. Simon Delakorda)

upravljanje e-participacije

E: simon.delakorda@inepa.si

T: 041 365 529

N:Povšetova ulica 37, Ljubljana


 SmartIS City d.o.o. (g. Blaž Golob in ga. Helena Habjan)

razvoj aplikacije

E: info@smartiscity.eu

T: +386 1 601 0650

N: Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana